ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Ο Δαίδαλος είναι ένα από τα Δίκτυα που έχει αναπτύξει η GReACTIV. Σκοπός του είναι η αλληλοϋποστήριξη σε επαγγελματικά κυρίως ζητήματα. Συμπληρωματικά μπορεί να επεκταθεί σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καμία χρέωση και καμία υποχρέωση για την συμμετοχή στον Δαίδαλο. Τα μέλη ωφελούνται και ως παραγωγοί και ως καταναλωτές. Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και με τις δύο ιδιότητες αλλά αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Κάνουμε χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram κλπ) στην ανάπτυξη του δικτύου. Ξεκινάμε εκεί που σταματούν, συμπληρώνουμε τους περιορισμούς που έχουν και ξεπερνάμε τα όρια τους που οφείλονται στο γεγονός ότι είναι γενικού σκοπού. 

Μέλη

Μέλη είναι άτομα, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι ασαφής και υπάρχει ευελιξία. Συνήθως ο αριθμός των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις - μέλη είναι μονοψήφιος. 

Ως παραγωγοί

Αν ένα μέλος χρειάζεται μια υπηρεσία ή ένα προϊόν επικοινωνεί μαζί μας. Με την σειρά μας επικοινωνούμε με τα μέλη που τα παρέχουν και μας δίνουν προσφορά. Στην συνέχεια ενημερώνουμε το μέλος - καταναλωτή. Έχουν προτεραιότητα οι παραγωγοί που έχουν τους περισσότερους πόντους. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. 

Ως καταναλωτές

Τα μέλη - καταναλωτές έχουν προνομιακή μεταχείριση και απολαμβάνουν κάποια έκπτωση που δημιουργείται λόγω της ποσότητας που καταναλώνεται από το Δίκτυο συνολικά. Η έκπτωση εξαρτάται από το είδος. Το μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει την συναλλαγή με μέλη του Δικτύου και μπορεί τελικά να χρησιμοποιήσει επαγγελματίες ή επιχειρήσεις εκτός Δικτύου. Αυτό όμως του στερεί την δυνατότητα να κερδίσει πόντους που το φέρνουν σε πλεονεκτική θέση ως παραγωγό. 

Υπηρεσίες - Προϊόντα

Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Αποφεύγονται προϊόντα που προσφέρονται σε οικονομικές τιμές από μεγάλες αλυσίδες και δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού τιμής από το κατάστημα. Η αξία της συναλλαγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 100€. Σε περίπτωση που είναι κάτι που έχει συχνή κατανάλωση δεν ισχύει αυτός ο κανόνας.

Πόντοι

Έχουμε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα πόντων. Ένα μέλος κερδίζει πόντους με δύο τρόπους: α) φέρνοντας νέα μέλη β) καταναλώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες εντός του Δικτύου. 

Μία ιδιότητα μόνο

Συνήθως τα μέλη συμμετέχουν ως παραγωγοί και καταναλωτές. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο. Ένα μέλος μπορεί να επιλέξει να συμμετέχει μόνο ως καταναλωτής για να ωφεληθεί από τις χαμηλότερες τιμές που απολαμβάνουν τα μέλη. Κάποιο άλλο μέλος μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως παραγωγός. Η μη κατανάλωση στο Δίκτυο του στερεί πόντους και δυσκολεύει αλλά δεν αποκλείει την δυνατότητα να βρίσκει καταναλωτές προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει στο Δίκτυο. Μπορεί να κερδίζει πόντους φέρνοντας νέα μέλη. Ενδεχομένως να μην υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές στο Δίκτυο ή να μην έχουν περισσότερους πόντους. Επιπλέον οι πόντοι που έχει ένα μέλος δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας. 

Όνομα

Το όνομα επιλέχτηκε εσκεμμένα. Προέρχεται από το ρήμα «δαιδάλω» που σημαίνει εργάζομαι έξυπνα και με τέχνη. Στον Δαίδαλο εργαζόμαστε έξυπνα και με τέχνη ώστε να υπάρχουν αμοιβαία οφέλη. Ο Δαίδαλος ήταν εφευρέτης, πολυτεχνίτης και καλλιτέχνης της αρχαιότητας. Το Δίκτυο είναι μια πρωτότυπη ιδέα, μια εφεύρεση κατά κάποιο τρόπο. Ο Δαίδαλος κατασκεύασε τον Λαβύρινθο για τον βασιλιά Μίνωα και έκτοτε δαιδαλώδες σημαίνει πολύπλοκο, περίπλοκο, σύνθετο.  Τόσο το Δίκτυο όσο και η εσωτερική λειτουργία του είναι δαιδαλώδης.