ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ProjEnt - Projects & Enterprises

Ορισμός

Το Επιχειρείν προέρχεται από το ρήμα επιχειρώ που σημαίνει προσπαθώ, αποπειρώμαι, δραστηριοποιούμαι, δοκιμάζω, διεξάγω. Ο όρος Επιχειρείν έχει καθιερωθεί για προσπάθειες δημιουργίας νέων οικονομικών οργανισμών. Εμείς δίνουμε στη λέξη πιο ευρεία έννοια από τη καθιερωμένη και περιλαμβάνουμε κάθε πρωτοβουλία στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον: α) δημιουργία οργανισμών, ενώσεων, αλυσίδων, δικτύων β) συμμετοχή σε υπάρχοντες οργανισμούς γ) διάφορα Projects.

Project Management

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας είναι Projects (Έργα) σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Το Project έχει: 1) προσωρινό και μοναδικό χαρακτήρα 2) αρχή και τέλος 3) περιορισμούς χρονικούς, χρηματοδότησης και στελέχωσης. Αντίθετα τα Operations (Λειτουργίες) έχουν χαρακτήρα μόνιμο, επαναλαμβανόμενο, χωρίς αρχή και τέλος. Υπάρχουν τομείς της οικονομίας όπου η παραγωγική δραστηριότητα είναι κυρίως Projects. Ένα παράδειγμα είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Μια εταιρεία που παράγει αναψυκτικά χρησιμοποιεί Operations Management (Διαχείριση Λειτουργιών). Το Project Management (Διαχείριση Έργου) απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από το Operations Management (Διαχείριση Λειτουργιών).

Το Project έχει κάποιες ομοιότητες με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Και στις δύο περιπτώσεις, ξεκινάμε από το μηδέν με κάποιο σχέδιο (Plan) και πρέπει να στελεχώσουμε και να χρηματοδοτήσουμε το εγχείρημα. Οι υπάρχουσες εταιρείες έχουν ήδη στελεχωθεί και αυτοχρηματοδοτούνται, εάν δεν είναι ζημιογόνες. Η διαφορά του Project με την νέα επιχειρηματική προσπάθεια είναι ότι το πρώτο έχει τέλος ενώ δεν ισχύει για την δεύτερη, εάν πάνε καλά τα πράγματα.

Οι αρχές του Project Management είναι ίδιες, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας που λαμβάνει χώρα το Project. Βέβαια ο τομέας επηρεάζει λίγο και χρειάζονται κάποιες προσαρμογές. Στη GReACTIV, μια κεντρική ομάδα πλαισιώνεται από ένα δίκτυο επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων. Οι επαγγελματίες που αποτελούν τον πυρήνα έχουν πολύ καλή θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία στο Project Management. Για κάθε Project δημιουργείται μια διαφορετική ομάδα που συμμετέχει στην εκτέλεση του. Η κεντρική ομάδα απασχολείται διαρκώς σε διάφορα Project. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται επαγγελματίες και επιχειρήσεις από το Δίκτυο συνεργατών.

Γνώσεις - Εμπειρία - Σύστημα

Η κεντρική ομάδα της  GReACTIV  έχει σημαντική μακροχρόνια και πολύπλευρη εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων. Η εμπειρία αυτή συμπληρώνεται από ένα Δίκτυο Συνεργατών. Γνώση δεν διαθέτουμε σε όλους τους τομείς, τις αγορές και τα αντικείμενα. Φροντίζουμε όμως με τις κατάλληλες συνεργασίες και προσεγγίσεις να την αποκτούμε. 

Γνωρίζουμε το θέμα της επιχειρηματικότητας πολύ καλά. Διαθέτουμε συνεργάτες που έχουν περάσει με επιτυχία όλα τα στάδια, (σύστασης, αρχής, ανάπτυξης) μιας νέας εταιρείας. Έχουμε πραγματοποιήσει έρευνες και εντοπίσει τομείς και περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχουμε συστηματοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και συνεχώς την βελτιώνουμε. Στη GReACTIV  αναζητούμε διαρκώς, με διάφορους μεθόδους και προσεγγίσεις, ιδέες για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Διαθέτουμε όλων των ειδών τις προτάσεις σχετικά με: α) τομέα - αντικείμενο β) ύψος επένδυσης γ) μέγεθος εταιρείας.

Συστατικά Επιχειρείν

Για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χρειάζονται:  

 • H αρχική ιδέα
 • Γενική γνώση επιχειρήσεων
 • Ειδική γνώση της αγοράς και του αντικειμένου
 • Εμπειρία στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Γνώση διαδικασιών έναρξης
 • Άνθρωποι που θα το πραγματοποιήσουν
 • Χρηματοδότηση
 • Προμηθευτές 
 • Πελάτες

 Απασχόληση

Αυτή την εποχή, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία. Δεν υπάρχει απασχόληση για μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να δημιουργήσουν την απασχόληση για τους εαυτούς τους και για τους άλλους. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν όρεξη για δουλειά και ενδεχομένως καλές ιδέες. Τους λείπουν τα κεφάλαια και η γνώση των επιχειρήσεων. Αυτό ερχόμαστε να το συμπληρώσουμε εμείς.

Ευελιξία

 Συχνά οι επιχειρηματικές μας προσπάθειες είναι σε συνεργασία με άλλους. Αυτοί μπορεί να είναι επενδυτές η μέτοχοι που θα εργαστούν στην επιχείρηση. Επίσης συμμετέχουμε σε ήδη υπάρχουσες μικρομεσαίες εταιρείες και με αυτό το τρόπο βοηθάμε στην επίλυση των προβλημάτων τους και την ανάπτυξη τους. Διαθέτουμε μεγάλη ευελιξία ως προς το ρόλο που θα έχουμε σε μια επιχειρηματική προσπάθεια σχετικά με τις εξής παραμέτρους:

 • Χρηματοδότηση
 • Mάνατζμεντ ή Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Χρονικός Ορίζοντας

Χρηματοδότηση

Οι εναλλακτικές χρηματοδότησης είναι: 

 • Δικά μας κεφάλαια
 • Τρίτοι χρηματοδότες 
 • Κεφάλαια συνεργατών
 • Συνδυασμός των ανωτέρω

Mάνατζερ ή Σύμβουλοι

Σε μια επιχειρηματική προσπάθεια ή  project μπορεί να έχουμε:

 • συμβουλευτικό ρόλο
 • το μάνατζμεντ
 • ευθύνη τμημάτων ή τομέων

 

Χρονικός ορίζοντας

Μπορεί να αναλάβουμε το μάνατζμεντ «μέχρι να σταθεί  στα πόδια της» η επιχείρηση και στη συνέχεια να την παραδώσουμε στους ιδιοκτήτες ή νέους μάνατζερ. Από εκεί και πέρα μπορεί να αναλάβουμε συμβουλευτικό ρόλο. Σε περίπτωση που υπάρχουν δικά μας κεφάλαια ή κεφάλαια που εκπροσωπούμε, θα συνεχίσουμε υποχρεωτικά τουλάχιστον την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επιχείρησης.